Grad na istoimenom otoku, turističko, kulturno i upravno središte, nastao u 15. st. djelo je hrvatskog renesansnog graditelja Jurja Dalmatinca, danas je jedan od rijetkih dobro sačuvanih srednjovjekovnih gradova. Vrijedni kulturno - povijesni spomenici su župna crkva sv. Marije na centralnom trgu, stara kula, zidine, Kneževa palača... Samostan sestara Benediktinki, pored brojnih vrijednih crkvenih relikvija i slika čuva tradiciju spravljanja 'baškotina' aromatičnog dvopeka kojeg se može dobiti na ulazu u samostan.

Osim proizvodnjom soli (paška solana stara je koliko i Pag) stanovništvo se bavi uzgojem ovaca (čuveni paski sir i janjetina), vinogradarstvom (paška žutica), poljoprivredom i ribolovom. Posebno treba istaknuti unikatnu vrijednost paške čipke koja je i zastitni znak prepoznatljivosti otoka Paga.

U vrijeme paškog karnevala zimi, ljetnog karnevala i tijekom sezone, odvija se bogat kulturno-zabavni i umjetnički program. Iz višestoljetne tradicije može se izdvojiti ''paška Robinja'' u stilu ''svetih prikazanja'', folklor, karneval sa karakterističnim kolom uz gradsku limenu glazbu, starim nošnjama, starim pjesmama i plesovima na ''mišnjicama'' (karneval se održava posljednjih dana mjeseca srpnja).

(izvor: Turistička zajednica Zadarske županije)

Grad PagGrad Pag
Most na PagMost na Pag
PagPag
PagPag
PagPag
Fotografije korisnika
Pag
Pag - město Pag
Pag
Pag
Pag
Pag
Kolem Pagu
Svítání